Flytende pris
Markedskraft

Å kjøpe markedskraft kan sammenlignes med å ha flytende rente på et banklån. Prisen varierer i takt med prisutviklingen i markedet gjennom avtaleperioden. Den fastsettes etterskuddsvis hver måned og beregnes på grunnlag av innkjøpspris* i spotmarkedet der du bor. I tillegg kommer et avtalt påslag som skal dekke vår administrasjon og fortjeneste.

*Innkjøpspris er inklusive lovpålagt elsertifikatordning.

BestillingBedrift

Bedriftsstrøm Markedskraft Fast pris Porteføljeforvaltning Idrettstrøm Bedrift NESO Avtale Medlemsstrøm Bedrift
Lukk
Powered by FUNN