Forvaltet pris
Bedriftsstrøm

Bedriftsstrøm er helt enkelt det beste fra to verdener. Dersom du ikke vet om du skal velge fastpris eller spotpris, så velger du forutsigbarhet med Bedriftsstrøm.

Bedriftsstrøm er skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter. Gjennom storinnkjøp av strøm får du de beste prisene gjennom hele året. Tidligere var denne typen avtale forbeholdt store bedriftskunder.Bedriftsstrøm utjevner de store svingningene i strømprisene vi har sett de siste årene. Dette produktet kutter pristoppene og har samtidig stabilt lave priser i lavprisperioder.

 I 2015 betalte våre bedrifsstrømkunder 28,10 øre/kWh inkl. elsertifikatkostnader.

BestillingBedrift

Bedriftsstrøm Markedskraft Fast pris Porteføljeforvaltning Idrettstrøm Bedrift NESO Avtale Medlemsstrøm Bedrift
Lukk
Powered by FUNN