Billig strøm | Smarte løsninger

Om Kraftinor

Kraftinor AS driver omsetning av elektrisk kraft og annen virksomhet som hører naturlig sammen med det. Lofotkraft Holding AS og Nordkraft AS eier 50 % hver av aksjene. Selskapet leverer kraft til forbrukere, og skal være åpent for samarbeid med, og deltagelse i, andre selskaper som har lignende virksomhet.

Forretningsadressen er i Narvik. Selskapet har også avdelinger i Svolvær og på Sortland. Virksomheten opererer innenfor et ensartet marked begrenset til Norge. Selskapet er organisert og bemannet for å ivareta markedsføring, salg og innkjøp av kraft. Ved utgangen av 2015 hadde selskapet tre ansatte i Svolvær, fem på Sortland og seks i Narvik. Selskapet kjøper en rekke administrative tjenester fra forskjellige samarbeidspartnere.

Her finner du Kraftinors årsrapporter

Våre kontorer

Narvik

Postadresse:

Kraftinor AS, Postboks 54, 8501 Narvik

Besøksadresse:

Teknologiveien 2

se kart

Sortland

Postadresse:

Kraftinor AS, Postboks 140, 8401 Sortland

Besøksadresse:

Nordre Frydenlund allé 6C

se kart

Svolvær

Postadresse:

Kraftinor AS, Postboks 800, 8305 Svolvær

Besøksadresse:

Vorsetøyveien 31

se kart

Kontaktpersoner

Daglig leder Herold Myrland

Telefon:

+47 915 93 333

Markedssjef Frank Sundermeier

Telefon:

+47 975 98 405

Powered by FUNN