Kraftinorfondet

Gjennom Kraftinorfondet har Kraftinor i mange år bidratt med en rekke støtte- og sponsortiltak til kultur og idrett i Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

I 2015 mottok følgende lag, foreninger og tiltak støtte fra fondet:

 

I hovedsak støtter Kraftinor idretten gjennom «Kraft til idretten».

Les mer om hvordan du skaffer penger til idrettslaget i ditt hjerte

Kraftinorfondet støtter kulturprosjekter
De siste par årene har vi dreiet støtten fra Kraftinorfondet mer mot kultur. Mens idretten nå får muligheter for økonomisk støtte gjennom «Kraft til idretten», kan kulturlivet fortsatt søke om midler fra Kraftinorfondet.

Slik søker du
Send din søknad på e-post til kraftinorfondet@kraftinor.no.

Søknadsfrist
Fristen for 2016 er 1. desember.

Når får du svar på søknaden?
Alle som søker, får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. De som får midler, får beskjed direkte fra oss like etter at tildelingen er gjort.

Kunngjøring
Etter hver tildeling legger vi ut en oversikt her på kraftinor.no som viser hvem som har fått midler.

Powered by FUNN