Hvordan fungerer kraftmarkedet?

Kraftmarkedet er et fritt marked, hvor kjøpere og selgere står fritt til å velge hvem en vil handle med, prisen en vil kjøpe eller selge for og volumet en vil kjøpe/selge.

Du som forbruker kan derfor kjøpe den elektriske kraften du har behov for av den leverandøren du mener er best på pris, service osv.

Det er tilbud og etterspørsel i markedet som til enhver tid bestemmer prisnivået på elektrisk kraft. I tillegg kan psykologiske forhold påvirke prisdannelsen. Tilsvarende fenomen finner en forøvrig også i aksjemarkedet.

Tilbud på elektrisk kraft
Tilbudet av kraft i markedet er bestemt av mange faktorer. De viktigste er:

  • Nedbør
  • Import av kraft

Etterspørsel etter elektrisk kraft
Etterspørsel av kraft i markedet er bestemt av forbruket som igjen i hovedsak er bestemt av:

  • Temperatur
  • Aktiviteten i samfunnet (konjukturer)
  • Eksport av kraft

Øker tilbudet av kraft i markedet, går som regel kraftprisen ned, for eksempel i nedbørsrike perioder. Øker etterspørselen av kraft i markedet, øker som regel kraftprisen, for eksempel i perioder med kaldt vær. Lange perioder med kaldt og tørt vær innebærer at vi som regel får et langvarig høyt prisnivå på kraft.

 

 

På NVEs forbrukersider får du en oversikt over hvem som gjør hva og svarene på de vanligste spørsmålene du har omkring strøm og kraftmarkedet.